Skip to content

MIN TOLK

JAG JOBBAR MED TECKENSPRÅKSTOLKING TILL TEATRAR, POLIS, FÖRETAG, UTBILDINGSTILFÄLLEN M.M

OM MIG

DIN AUKTORISERADE TECKENSPRÅKSTOLK MED SPECIALISTKOMPETENS

Min första yrkeserfarenhet inom dövvärlden sträcker sig tillbaka till 1992 då jag som förskollärare arbetade på Skeppargatans förskola för döva barn i Stockholm. Därefter arbetade jag vid Manillaskolan i Stockholm, först som resurslärare och därefter som förskollärare i sexårsverksamheten. Efter studier till specialpedagog vid Lärarhögskolan i Stockholm1995-1996 arbetade jag som specialpedagog i förskoleklassen vid Manillaskolan. Hösten 1999 började jag arbeta som hemvägledare vid Stockholm stads Hörsel- och dövförskoleverksamhet. Därefter fick jag en tjänst som hemvägledare/specialpedagog på Hörselkliniken vid Huddinge sjukhus 2001. Där undervisade jag även hörande föräldrar i teckenspråk.

Tolkutbildningen avslutade jag sommaren 2006. Senare samma år blev jag auktoriserad teckenspråkstolk hos Kammarkollegiet.

Hösten 2006 anställdes jag som teckenspråkstolk vid Manillaskolan. Jag kombinerade detta med att frilansa för Stockholmstolkarna AB, Tolkbyrån i Uppland AB och Jönköpings tolkcentral. Våren 2008 började jag arbeta som heltidsanställd teckenspråkstolk vid Stockholms Tolkcentral.

1 november 2009 startade jag mitt företag.

Jag har avtal med Stockholms Universitet och därmed god erfarenhet av utbildningstolkning inom olika ämnensområden, främst skådespelarutbildning vid Stockholms dramatiska högskola

2013 flyttade jag från Stockholm till Göteborg och driver sedan dess mitt företag främst inom Västra Götaland regionen. Jag åtar mig även uppdrag i övriga delar av landet.

Mina specialistkompetenser är barn, ungdomar, förskola, skola, pedagogik, specialpedagogik, hörselvård, simning/vattenpolo och teater.

Jag har genomgått Kompletteringskurs för hörande i teckenspråk 20 p, Grundkurs i teckenspråk 20 p och Dövblindas kommunikation 5 p vid Stockholms universitet.

TOLKSED

LITA ALLTID PÅ MIN TOLK - MIN TYSTNADSPLIKT ÄR DIN TRYGGHET.

JAG FÖLJER KAMMARKOLLEGIETS GOD TOLKSED OCH STTF´S YRKESETISKA RIKTLINJER.
VIA LÄNKARNA NEDAN KAN DU LÄSA MER OM VAD DE INNEFATTAR:

TJÄNSTER

DIN TECKENSPRÅKS- OCH DÖVBLINDTOLK I ALLA SITUATIONER

Som auktoriserad teckenspråkstolk åtar jag mig tolkuppdrag i mötet mellan hörande, döva och hörselskadade personer.

Jag är även utbildad dövblindtolk och tolkar för personer med dövblindhet. Förutom att tolka det som sägs, ingår syntolkning och ledsagning i dövblindtolkning. Tolkmetoden anpassas utifrån tolkanvändarens behov.

Som tolk är jag neutral och lägger inte in egna värderingar. Jag tolkar allt som sägs utan att lägga till eller dra ifrån. Jag förmedlar tolkanvändarens känslonivå och stämning. Tolkningen sker i jag-form.

Tolkuppdragen kan omfatta förskola, skola, myndighetsbesök, arbetsplatsmöten, utbildningar, kurser, föreläsningar, konferenser, fritidsaktiviteter och sjukvård. Med andra ord tolkar jag överallt där människor träffas och vill kommunicera med varandra.

Jag vill, att Du som tolkanvändare ska känna dig TRYGG med att tolkningen utförs korrekt, att Du ska vara DELAKTIG och kunna UTTRYCKA det Du vill.

min-tolk-01

Foto: Inger Bladh
Skådespelare: My Gudmundsson, Stockholms improvisationsteater
Teckenspråkstolk: Jeanette Svanberg

KONTAKTA MIG

Du kan vid beställning hos Landstingets Tolkcentral uttrycka önskemål om vilken tolk du vill ha. Vid uppdrag som inte bekostas av landstinget kan din beställning göras direkt till mig per telefon eller e-post.

Jag tar gärna emot förberedelsematerial i form av manusanteckningar, dagordning eller tidigare protokoll för att kunna utföra en så optimal tolkning som möjligt. Allt material som sänds till mig kommer jag självklart att behandla konfidentiellt. I de fall det inte finns skriftligt material är ett samtal per telefon välkommet.
Jag har ett väl upparbetat nätverk av professionella tolkar som jag samarbetar med och kan därför ta mig an större uppdrag som kräver två tolkar.

Välkommen att kontakta mig!

JEANETTE SVANBERGT

Teckenspråkstolk

076-877 00 80

  • KONTAKT INFORMATION
  • HÖR AV DIG TILL MIG

ADRESSER

Besöksadress : Götabergsgatan 7A 411 34 GÖTEBORG

TELEFONNUMMER

Telefon: 076-877 00 80

E-POSTADRESSER

E-Post: jeanette@mintolk.se

ÖVRIGT

Webbplats : www.mintolk.se

HÄR HITTAR DU MIG